Vooruitstrevende samenwerking

Door samen in één gebouw te werken en onderwijs te bieden, zijn de lijnen kort en wordt samenwerking, creativiteit en diversiteit gestimuleerd.

 

dohopkopje

Zorggroep DOH

Een organisatie van huisartsenpraktijken die in samenwerking met ketenpartners hoogwaardige eerstelijnszorg biedt.

lhv

LHV-Bureau Zuidoost-Nederland

De belangrijkste taak van de huisartsenkringen is het versterken van de positie van huisartsen in hun respectievelijke regio’s.

sge

SGE

SGE zet zich in voor een duurzaam gezonde wijk. Dichtbij, laagdrempelig en persoonlijk; dat is eerstelijnszorg volgens SGE.

university

Universiteit Maastricht

Opleiden van aios tot huisarts voor en door de regio.

Radboud umc op gebouw

Universiteit Nijmegen

Opleiden van aios tot huisarts of specialist ouderengeneeskunde voor en door de regio.

koh2

KOH

KOH biedt geaccrediteerde nascholingen, adviseert bij vraagstukken over taakherschikking en begeleidt innovatieve projecten.
Logo Puzzelstukjelogo_CAHAG