strijpz_foto5
Als samenwerkende (eerstelijns) zorgorganisaties zoeken we naar oplossingen voor de ingezette transities in de zorg en de veranderende rollen van professionals en patiënten. Zo dragen wij vanuit deze samenwerking bij aan het opleiden van voldoende ondersteuners, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde om de uitdaging aan te kunnen.

Maar ook bijvoorbeeld het met elkaar vinden van slimme ICT oplossingen in de praktijk. In gebouw Strijp-Z werken daarom verschillende zorgpartners in één gebouw dicht bij elkaar, zodat door elkaar te ontmoeten samenwerking en creativiteit gestimuleerd wordt.

Voor goede en betaalbare zorg.