Gebouw Strijp-Z is de ontmoetingsplaats voor kennis en innovatie in de eerstelijn. De binnen het gebouw gehuisveste organisaties werken samen aan zorg en vernieuwing, en het tastbaar maken van de verbinding tussen het onderwijs- en beroepenveld.

Als samenwerkende (eerstelijns) zorgorganisaties in Eindhoven zoeken we naar oplossingen voor de ingezette transities in de zorg en de veranderende rollen van professionals en patiënten. Het is een regionaal initiatief met landelijke uitstraling, en een zichtbare ontwikkeling binnen de zorg.

Door samen in één gebouw te werken en onderwijs te bieden, zijn de lijnen kort en wordt samenwerking en creativiteit gestimuleerd.

Samenwerkingspartners:

Flexpartners:

Soerink Advies
GGzE
Healthcare for internationals